Главная > Все новости > Автоматизація та безконтактна технологія: «Київхліб» пояснив, як реагує на спалах коронавірусу

Автоматизація та безконтактна технологія: «Київхліб» пояснив, як реагує на спалах коронавірусу

Компанія «Київхліб» не закриватиме на карантин виробничі майданчики, крім пекарні № 8, у співробітників якої було виявлено COVID-19.  

Про це повідомила виконуюча обов`язки голови правління ПрАТ «Київхліб» Олена Корінь.

Вона також наголосила, що завдяки безконтактній автоматизованій технології виробництва продукція компанії залишається максимально безпечною для споживачів.

– Дійсно, під час планового тестування, яке компанія проводить власним коштом, було виявлено 37 випадків захворювання. Ми щодня проводимо  медогляд усіх співробітників. І вчасно виявлені випадки захворювання – результат такої комплексної роботи. Пекарню  № 8 закрито на карантин. Там проводяться дезінфекційні заходи. Хворі, які мали мінімальні симптоми, залишалися вдома уже протягом кількох днів – відповідно до вимог МОЗ. Усі контактні особи перебувають на самоізоляції. Ми також проводимо додаткову до планової дезінфекцію на інших виробничих майданчиках, – зазначила вона.

Нагадаємо, на підприємстві «Київхліб» спочатку троє працівників пекарні № 8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них COVID-19. Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими.

Джерело

One thought on “Автоматизація та безконтактна технологія: «Київхліб» пояснив, як реагує на спалах коронавірусу

 1. Hi! obolonskiy.org.ua

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd lеttеr еntirеly lеgit?
  Wе suggеsting а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh аppеаl аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram — @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp — +375259112693

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *